Chcem nové webové
stránky našej firmy
Chcem nové webové stránky našej firmy:


Chcete poznať cenu našich služieb a alebo sa len informovať o možnostiach spolupráce? Vyplňte prosím tento krátky formulář a my Vás budeme kontaktovat. Vyplňte prosím tento krátky formulár a my Vás budeme kontaktovať.
Chci zlepšiť
propagáciu našej firmy
Chcem zlepšiť propagáciu našej firmy:

Chcete poznať cenu našich služieb a alebo sa len informovať o možnostiach spolupráce? Vyplňte prosím tento krátky formulář a my Vás budeme kontaktovat. Vyplňte prosím tento krátky formulár a my Vás budeme kontaktovať.

16.11.2012 | Spustili sme nové webové stránky
pre STAVYMA spol. s r.o.

AVEX DESIGN, spol. s r.o. 

AVEX DESIGN, spol. s r.o.

Sa spoločnosti AVEX spolupracujeme na niekoľkých projektoch. Jedným z nich je práve dotačné poradenstvo. Pre tento segment sme pripravili úplne novú webovú prezentáciu. Záujemcovia o dotačné programy z EÚ sa tu pohodlne a rýchlo dozvedia, ktorý dotačné titul je aktuálne otvorený, či ktorý je súčasne v príprave.

klient: AVEX DESIGN, spol. s r.o. | web: www.avexconsulting.cz

Služby

Popis

Spoločnosť AVEX CONSULTING je špecialistom na získavanie dotácií pre privátny sektor. Už od začiatku programovacieho obdobia v roku 2007 sa zameriava na Operačný program Podnikanie a inovácie. V súčasnej dobe AVEX CONSULTING pripravuje a administruje projekty v rámci Operačného programu Podnikanie a inovácie v poriadku 80 mil Sk.

Tlačiť | Hore ∆