Chcem nové webové
stránky našej firmy
Chcem nové webové stránky našej firmy:


Chcete poznať cenu našich služieb a alebo sa len informovať o možnostiach spolupráce? Vyplňte prosím tento krátky formulář a my Vás budeme kontaktovat. Vyplňte prosím tento krátky formulár a my Vás budeme kontaktovať.
Chci zlepšiť
propagáciu našej firmy
Chcem zlepšiť propagáciu našej firmy:

Chcete poznať cenu našich služieb a alebo sa len informovať o možnostiach spolupráce? Vyplňte prosím tento krátky formulář a my Vás budeme kontaktovat. Vyplňte prosím tento krátky formulár a my Vás budeme kontaktovať.

FIREMNÁ IDENTITA

FIREMNÁ IDENTITA (CORPORATE IDENTITY) = FIREMNÉ KULTÚRA

Mať svoj štýl už dnes nie je len módny trend, ale vyslovene nutnosť. Štýl vypovedá o Vašej úrovni, o Vašich schopnostiach a kvalitách, zaraďuje Vás do príslušnej kasty. A je len na Vás, či nepovšimnuté splyniete s davom alebo chcete pôsobiť výrazne, reprezentatívne a profesionálne. Mať vycibrený štýl znamená mať skvele zvládnutú firemnú identitu. Jednotný dizajn a presná línie o Vás vypovedajú, že poznáte svoju cenu, máte vkus, jednoznačne viete, kam smerujete, čo požadujete a čo ponúkate, a že Vaša práca tomu dokonale a presne zodpovedá.

Poznáme dvojaký riešenia:

 • Dokážeme pracovať sa existujúce firemné identitou av jej líniu pre Vás vytvorenie požadovanej prezentácie tak, aby zodpovedali Vašej firemnej image.
 • Dokážeme pre Vás vytvoriť úplne novú image - firemný štýl, ktorého súčasťou je nielen logo manuál (logotyp, písmo, farebnosť a slogan), ale celý design manuál (jednotná forma firemných materiálov) Vašej spoločnosti.

PREČO POTREBUJETE FIREMNÁ IDENTITA?

 • Kvalitné firemné identita je základom každej profesionálne firemné prezentácie.
 • Reprezentuje komplexnosť a systémovosť.
 • Jednotný štýl vypovedá o jednotnom úsudku, teda o pevnom a silnom vedenie.
 • Prezentuje firemné originalitu, prestíž, jedinečnosť a špecifickosť.
 • Kvalitné firemné identita dá Vašim produktom, službám či firemnej filozofii jasnú tvár a myšlienku.
 • Vypovedá o Vašej stabilite s dlhodobým efektom dovnútra i navonok.
 • Kvalitné firemné identita je vizitkou Vašich profesionálnych kvalít a toho, ako dôsledne dbáte o reprezentáciu vašej firmy. Supluje názor celej spoločnosti, spoľahlivo teda vypovedá o integrite a stotožnenie sa zamestnancov a spolupracovníkov s celofiremné filozofiou.
 • Kvalitné firemné identita je účelným prostriedkom úspešnej komunikácii s okolím.
 • Urýchľuje a zefektívňuje všetku komunikáciu a propagáciu firmy.
 • Kvalitné firemné identita je neoddeliteľnou súčasťou pre vytváranie image, filozofie a kultúry Vašej firmy.

ČO JE TO FIREMNÉ IDENTITA?

Ak sa chce firma odlíšiť, musí byť ľahko a jasne identifikovateľná. K takejto identifikácii potom slúži jednotný a nezameniteľný vizuálny štýl, vďaka ktorému si vás zákazníci ľahšie zapamätajú v nemilosrdnom konkurenčnom prostredí. Charakteristický vizuálny štýl, to je firemné image, tzv firemné identita = jednotný organizovaný systém, zahrňujúci v sebe firemnú kultúru, firemné hodnoty, tradíciu a štýl. Kvalitné firemné identita je mocným marketingovým nástrojom.

Firemná identita, ako riešenia jednotného vizuálneho štýlu, je strategicky naplánovaná predstava, majúce korene vo firemnej filozofii, firemných víziách a cieľoch. Vždy je treba tieto vízie a stratégie správne pochopiť a presne definovať. Musí byť komunikovatelná rovnako dobre navonok (ku klientom, dodávateľom alebo partnerom) ako dovnútra spoločnosti - tzn. že musí byť efektívne všestranne použiteľná (plne funkčné) a musí reprezentovať názor zamestnancov a filozofiu celej spoločnosti.

ČO TVORÍ FIREMNÁ IDENTITA?

 • filozofia, ciele, poslanie a spoločnosti, tvoriace celofiremné víziu
 • identifikačný grafický symbol = logo
  • jeho použitie sa sloganom
  • jeho použitie s partnerskými logami
  • firemné grafické symboly
  • firemné ikony a piktogramy
 • firemnej komunikácie navonok aj vo vnútri spoločnosti
  • jednotný vizuálny štýl
   • merkantilní tlačoviny - kancelárske a propagačné materiály
   • šablóny elektronických prezentácií
   • grafika pre signmaking (grafika pre vozový park, interiérové a exteriérové informačné systémy)
  • vzťahy s verejnosťou (PR)
  • mediálnej komunikácie (reklama a marketingová komunikácia)
  • internej komunikácie (vnútrofiremný vzťahy)
 • kompletné firemné portfólio spoločnosti
 • firemná kultúra - systém hodnôt a spôsobov správania
 • celková image spoločnosti, ako je vnímaná zvonku

KRITÉRIÁ PRE TVORBA LOGA

 • OJEDINĚLOST - logo musí byť jedinečné a originálne
 • Zapamätateľnosť - logo by musí byť jednoduché, zreteľné, ľahko pochopiteľné, vizuálne čisté a ľahko zapamätateľné
 • EFEKT "Deja Vu" - logo musí vyvolávať dôverný známy pocit, že je zákazník už videl
 • Symbolika - logo sa musí stotožňovať s firemnou filozofiou či zámerom, ku ktorému bolo stvorené
 • JEDNODUCHÁ APLIKOVATEĽNOSŤ
  • čitateľnosť vo všetkých veľkostiach
  • použiteľnosť v čiernobielom a inverznom prevedení
  • aplikovateľnosť pre všetky tlačoviny
  • uplatniteľnosť v signmakingu
  • primeraná farebnosť (spravidla dve farby)

NAJČASTEJŠIE PRAKTICKÉ VYUŽITIE FIREMNÁ IDENTITA

 • vizitky
 • hlavičkový a riaditeľský papier
 • faxové hlavičky
 • obchodné listy
 • vizitky a menovky
 • pečiatky
 • faktúry a objednávky
 • reklamné predmety
 • listové obálky
 • polepy osobných a nákladných automobilov
 • billboardy a plachty
 • inzeráty
 • označenie výrobkov
 • externé a interné orientačné systémy
 • pracovné odevy

GRAFICKÝ MANUÁL

Grafický manuál = manuál jednotného vizuálneho štýlu, tzv príbalový leták loga čiže záväzná osnova firemného štýlu určujúcu presné mantinely. Popisuje pravidlá používania loga, ako aj ďalšie dôležité vizuálne prvky - firemné farebnosť, firemné písmo, grafickú podobu polepov firemných automobilov, propagačných predmetov, orientačných systémov, vlajok, vonkajších značenie atď Dobrý grafický manuál, ako súbor záväzných smerníc, predpisov, pravidiel a šablón, je zárukou jednotnej kvalitné a účinné prezentácie.

Grafický manuál je predpokladom moderný a profesionálny firemnej komunikácie so zákazníkom a estetického, zapamätá, nezameniteľného a názorovo jednotného firemného pôsobenia na svoje okolie.

Jednotný vizuálny štýl je presne definovaná forma komunikácie, ktorej cieľom je vytvoriť charakteristický nezameniteľný obraz v podvedomí verejnosti. Pravidlá jeho presné interpretácia potom spisuje práve grafický manuál.

Grafický manuál odovzdáva firma svojmu dodávateľovi reklamných služieb, A on je jeho pravidlami, pri svojej práci nekompromisne vždy a bez výnimky viazaný.

ČO TVORÍ GRAFICKÝ MANUÁL?

 • základné definície loga (konštrukcia loga, jeho súčasti a varianty)
 • prípustné a neprípustné použitie loga
 • pravidlá pre použitie sloganu (alebo pravidlá pre použitie loga s partnerskými logy)
 • farebné varianty loga (logo celofarebné, jednofarebné mutácie a doplnkové farby, čiernobiela a negatívne varianta a logo v škále odtieňov šedej)
 • veľkostné rad loga (minimálna veľkosť a použiteľnosť)
 • farebnosť loga (firemné farby - Pantone, CMYK, RGB, RAL, ORACAL)
 • typografie (hlavné a vedľajšie písmo)
 • dátová príloha (logo v elektronickej podobe vo všetkých formátoch potrebných pre tlačiarne a grafické štúdiá)

PREČO POTREBUJETE GRAFICKÝ MANUÁL?

 • CHARAKTERISTIČNOST - pre ľahšiu identifikáciu spoločnosti v mediálnom prostredí
 • Konkurenčnú výhodu - pre dobrý prvý dojem, zákazníci často dajú na pocit, aký v nich charakteristické znaky firmy vzbudzujú
 • Neprehliadnuteľnosť - pre zvýšenie povedomia o spoločnosti
 • Spolupatričnosti - pre motiváciu zamestnancov ku kolegialitě a jednotnému duchu
 • PRESTÍŽ - pre dobrú image spoločnosti
 • STABILITA - pre demonštráciu pevných základov, stálosti a kvalitného zázemia
 • Dôveryhodnosť - pre spoľahlivú a solídny komunikáciu s partnermi a zákazníkmi
 • FUNKČNOSŤ - pre upevnenie firemného postavenie na trhu
 • ÚSPORA NÁKLADOV A ČASU - lebo zahŕňa všetky nástroje vizuálnej komunikácie, uľahčuje vytváranie nových čiastkových prvkov
 • EFEKTIVITA - pre vyššiu účinnosť klasické reklamy

LOGO

Logo = účinný prostriedok marketingovej komunikácie. Logo predstavuje špeciálny symbol, ktorý vizuálne identifikuje spoločnosť, udalosť, produkt, alebo jednotlivca.

Kontaktný formulár

Máte nejaký dotaz, ktorý by ste nám radi položili? Ak áno, tak neváhajte využiť kontaktného formulára.

Formulár pre dotaz


Položky označené * sú povinné!

Aktuality

16.11.2012

STAVYMA spol. s r.o.

Spustili sme nové webové stránky
pre STAVYMA spol. s r.o.

www.stavyma-reality.cz

Virtuálné prehliadky Web na splátky

Tlačiť | Hore ∆