Chcem nové webové
stránky našej firmy
Chcem nové webové stránky našej firmy:


Chcete poznať cenu našich služieb a alebo sa len informovať o možnostiach spolupráce? Vyplňte prosím tento krátky formulář a my Vás budeme kontaktovat. Vyplňte prosím tento krátky formulár a my Vás budeme kontaktovať.
Chci zlepšiť
propagáciu našej firmy
Chcem zlepšiť propagáciu našej firmy:

Chcete poznať cenu našich služieb a alebo sa len informovať o možnostiach spolupráce? Vyplňte prosím tento krátky formulář a my Vás budeme kontaktovat. Vyplňte prosím tento krátky formulár a my Vás budeme kontaktovať.

TLAČOVÁ REKLAMA

Hoci ide vývoj akokoľvek dopredu a veci okolo nás starnú rýchlosťou mihnutia oka, a hoci denne vznikajú tisíce nových možností ako na seba upozorniť, napriek tomu moderný spôsob prezentácie prostredníctvom elektronických médií stále ešte nevytlačili starú dobrú tlačovú reklamu. Isteže, veľa správ a zaujímavostí si už docela jednoducho môžeme vyhľadať "zadarmo" na internete a neutrácet v trafike, čím by sa mohlo zdať, že tlačená reklama ume vložená medzi žeravé spravodajstvo nedostane šancu, aby si ju ktokoľvek všimol. Ale opak je pravdou - ľudia stále radšej ako u internete posnídají nad rozloženými novinami av metra a autobusoch listujú svojimi obľúbenými časopisy. Význam tlačovej reklamy preto len tak nezanikne. Rovnako ako nezanikla kina s príchodom televízie.

Tlačová reklama je jednoduchá, dostupná az isteho uhla pohľadu aj lacná - podstatne záleží na tom, jedná ak sa o reklamu súkromnú alebo komerčné a rovnako tak na tom, ak ide o reklamu riadkovú či plošnú. Cena tlačenej reklamy rastie vo všeobecnosti priamo úmerne nákladu toho ktorého periodika. Faktom zostáva, že tlačová reklama je najčastejšia a najpoužívanejší forma marketingovej komunikácie.

FORMY TLAČOVÉ REKLAMY

 • riadková inzercia
 • plošná inzercia
 • reklamné texty
  • o tlačové správy
  • odborné články
  • PR články

KDE MÔŽETE UMIESTNIŤ TLAČOVÉ REKLAMU?

NOVINY - Ich prednosťou je dôveryhodnosť, vysoká čitateľnosť, dôsledné pokrytie regiónu, istá prestíž a tradície, na druhú stranu - hovorí sa, že nie je nič staršieho ako včerajšie noviny. K nevýhodám sa okrem krátkej aktuálnosti radí nízka grafická úroveň, nejasná adresnosť a vysoká konkurencia.

ČASOPISY - Sú ideálne z hľadiska zacielenie na vybranú cieľovú skupinu - oslovíte presne tie čitateľa, ktoré zameranie daného časopisu zaujíma či už svojou odbornosťou či vekovou skupinou. Reklama v časopisoch sa tiež vyznačuje kvalitným grafickým spracovaním, dlhšou životnosťou (časopis narozdiel od novín nie je denník). Z rovnakého dôvodu je bohužiaľ jeho nevýhodou nedostatočná pružnosť a uzávierka dlho pred samotnou distribúciou.

INZERTNÉ PERIODIKÁ – Výhodou sú tu najmä nízke ceny inzercie a istota dôsledného zasiahnutí vybraného regiónu (distribúcia zadarmo do schránok firiem či domácností), nevýhodou potom vysoký podiel reklamy voči nekomerčnom textom (zvyčajne nie práve kvalitným a aktuálnym) a tým nízka motivácia k bližšiemu preštudovanie takéhoto periodika.

ČLENENIE TLAČOVÝCH MÉDIÍ

 • PODĽA periodicity - denníky, týždenníky, dvojtýždenník, mesačník, ročenky...
 • PODĽA distribúcie - predplatiteľské, voľný predaj, voľný roznos (do schránok), rozosielanej ako direct maily...
 • PODĽA pôsobnosti - celorepublikovej, regionálnej, pre vybrané (odbornej) kruhy...
 • PODĽA tlače - novinový tlač, časopisy
 • PODĽA farebnosti - čiernobiele, farebné, s doplnkovými farbami
 • PODĽA zameranie - spravodajské, vedecké, odborové - tematické, špecializované na životný štýl...

Kontaktný formulár

Máte nejaký dotaz, ktorý by ste nám radi položili? Ak áno, tak neváhajte využiť kontaktného formulára.

Formulár pre dotaz


Položky označené * sú povinné!

Aktuality

16.11.2012

STAVYMA spol. s r.o.

Spustili sme nové webové stránky
pre STAVYMA spol. s r.o.

www.stavyma-reality.cz

Virtuálné prehliadky Web na splátky

Tlačiť | Hore ∆