dgstudio.cz s.r.o logo

Vytvorili sme nový brandvizuál ordinácie zubnej hygieny v Zlíne

  • KLIENT: Nikola Švachová
  • KATEGORIE : Grafika

Aké bolo zadanie

Vyjadriť, že zubná hygiena je bežnou súčasťou starostlivosti o ústnu dutinu. Brand musí pôsobiť upokojujúcim dojmom a vystihovať skvelý prístup ordinácie k jej klientom.

Ako sme zadanie vyriešili

Jednotný vizuálny štýl sme tvorili v súlade s nami nastavenými pravidlami marketingovej komunikácie.

Hlavné téma celého brandu znie: Neboj, Nebolí.

Logotyp potom vychádza zo srdečného prístupu ordinácie k jej klientom. Táto srdečnosť je v asociácii zuba, aby bolo zrejmé, čoho sa činnosť ordinácie zubnej hygieny týka.

01sk
02sk
03sk
04sk

Chcete s nami spolupracovať?